GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

4/02/2010

L'ATZÚBIA NO VOL LA PEDRERA, I GELIBRE TAMPOC

GELIBRE ha presentat un escrit a la Conselleria de Medi Ambient en què sol·licita informació sobre les actuacions que ha fet la Conselleria en la Pedrera de l’Atzaïla del terme de Pego. Concretament com i qui ha de fer la restauració de la legalitat ambiental i paisatgística en Sòl No Urbanitzable en el terme de l’Atzúbia (l’Ajuntament de l’Atzúbia-Forna i el seu Alcalde miren cap a un altre costat com si la cosa no anara amb ells); i també la Conselleria haurà d’informar GELIBRE de les conclusions de la Policia autonómica i de les inspeccions ambientals; i haurà de fer complir la legalitat vigent, o és que dóna per bona l’actuació de l’Ajuntament de Pego?

L’Administració ha reconegut els fets que vam denunciar inicialment sobre l’activitat extractiva en SNU, ara n’haurà d’exigir i seguir la restauració de la legalitat urbanística. Però és que l’explotació és a menys de 500 m del casc urbà, i això no s’ajusta a la legalitat vigent: il·legalitzaran el poble de l’Atzúbia? O els seus ciutadans? Per què permeten que es continue l’explotació amb una llicència concedida per l’Ajuntament de Pego sense Autorització Ambiental Integrada? Per què permeten dos molins de trituració si només tenen Autorització per a un sol molí que data de 1963?

Foto: el municipi ja suporta 1200 000m2 de zona extractiva. Una de les quatre pedreres que hi ha a Forna.

Etiquetes de comentaris: