GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

4/10/2010

LA FONT DE L'OMBRIA AMENAÇADA PER CONSTRUCCIONS IRREGULARS


Com sabem bona part dels ciutadans de l’Atzúbia, la Font de l’Ombria ha abastit d’aigua al poble de manera exclusiva primer i com un complement després de la posada en funcionament el Pou de l’Ainer. La Font és aigua bona que anava directament al dipòsit sense cap cost d’extracció, com se sol dir anava cavallera, és per tant un bé de la natura i un negoci per a l’Ajuntament. Fa uns quants anys, mitjançant subvencions públiques, es van fer les intervencions oportunes per a optimitzar aquest recurs natural.Les construccions irregulars en Sòl No Urbanitzable, unes sense llicència, altres amb llicència per a casetes agrícoles i encara unes altres amb llicència municipal però amb informe en contra de la Conselleria de Medi Ambient, han posat en perill l’aigua de l’Ombria. Negocis privats, de moment irregulars (pressumptament il·legals), poden fer inservible un recurs hídric gratuït per al municipi; i és que els luxosos casalots s’han edificat sense clavegueram i a base de foses sèptiques, amb piscines (balsas de riego en deia el constructor) que desaigüen sense mirament a sobre mateix de la Font de l’Ombria. Tot sembla indicar que, arran d’una pregunta en sessió plenaria per part del grup de l’oposició, el Govern municipal ha pres la decissió, segurament sense comprovar absolutament res, de tallar-ne la connexió. Un recurs hidric malmés que augmenta despeses i l’extracció d’aigües subterrànies. Impresentable.


4/09/2010

NOVA EXPLOSIÓ A LES PARETS DEL POBLE


El dia 8 d’abril l’Atzúbia va tornar a ser víctima de les explosions de la Pedrera situada en el terme de Pego però a les parets del nucli urbà de l’Atzúbia. Eren les 13.50h, les cases van tornar a tremolar (el negoci privat va sacsejar les estructures dels nostres habitatges) i, com que el vent bufava de nord-est, el poble es va tornar a omplir de pols. En aquelles hores el nostre Alcalde potser estaria prenent un aperitiu considerable i poc saludable, l’Alcalde de Pego seguiria la rutina dels seus afers polítics i/o professionals, els Consellers implicats, preocupats per altres coses que no cal dir, tampoc no se n’hauran assabentat de res i continuaran sense fer res. Però tots ens diran que són servidors públics!

4/05/2010

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

La Fiscalia comparteix i demana les mateixes diligencies que sol·liciten Gelibre i Acció Ecologista-AGRÓ, en la instrucció del procediment contra Klaus Dieter May i Harold Messner: el Jutjat de Primera Instancia núm. 1 de Dénia cridarà a declarar al regidor d’urbanisme actual, i d’abans, Antonio Casals Feliu; a un tal Sr. Moreno (potser un tècnic de Conselleria) de qui la defensa diu que els assegurà que un casalot de dimensions enormes seria legalitzable; i demanarà a l’Ajuntament de l’Atzúbia-Forna els informes tècnics que van permetre que, mitjançant un Decret, l’Alcalde José Gerardo Server Vicens afirmara que no constituïa nucli de població. En el mateix Decret, el sr. Alcalde concedéix llicència per silenci administratiu al referit xalet de Gerd Raupeter.

Sobre el tema: link article d'Arturo Ruiz en El País 05/04/2010

4/02/2010

L'ATZÚBIA NO VOL LA PEDRERA, I GELIBRE TAMPOC

GELIBRE ha presentat un escrit a la Conselleria de Medi Ambient en què sol·licita informació sobre les actuacions que ha fet la Conselleria en la Pedrera de l’Atzaïla del terme de Pego. Concretament com i qui ha de fer la restauració de la legalitat ambiental i paisatgística en Sòl No Urbanitzable en el terme de l’Atzúbia (l’Ajuntament de l’Atzúbia-Forna i el seu Alcalde miren cap a un altre costat com si la cosa no anara amb ells); i també la Conselleria haurà d’informar GELIBRE de les conclusions de la Policia autonómica i de les inspeccions ambientals; i haurà de fer complir la legalitat vigent, o és que dóna per bona l’actuació de l’Ajuntament de Pego?

L’Administració ha reconegut els fets que vam denunciar inicialment sobre l’activitat extractiva en SNU, ara n’haurà d’exigir i seguir la restauració de la legalitat urbanística. Però és que l’explotació és a menys de 500 m del casc urbà, i això no s’ajusta a la legalitat vigent: il·legalitzaran el poble de l’Atzúbia? O els seus ciutadans? Per què permeten que es continue l’explotació amb una llicència concedida per l’Ajuntament de Pego sense Autorització Ambiental Integrada? Per què permeten dos molins de trituració si només tenen Autorització per a un sol molí que data de 1963?

Foto: el municipi ja suporta 1200 000m2 de zona extractiva. Una de les quatre pedreres que hi ha a Forna.

Etiquetes de comentaris: