GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

11/15/2009

PEDRERA A LES PARETS DE L'ATZÚBIA
La pedrera situada en les parcel·les 454 i 458 del polígon 1 del terme municipal de Pego està causant uns efectes en la vida diària de l’Atzúbia INTOLERABLES:

1. La pols que hi ha en l’aire que respirem és excessiva, i molta més cada vegada que hi ha una explosió. La contaminació de l’aire és nociva per als ciutadans de l’Atzúbia, i també per als nostres fills (en una analítica realitzada per cada 500g d’arena, hem obtingut 420 mg de quars). Els ciutadans de l’Atzúbia no poden ser víctimes d’una explotació d’àrids que és a menys de 500 m del casc urbà de l’Atzúbia. El Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, article 451 Explotació de pedreres, extracció d’àrids i de terres o recursos geològics, miners o hidrològics, i generació d’energia renovable (en referència a l’article 24 de la Llei del sòl no urbanitzable) 2) estableix que: “Les finques hauran de disposar de la superfície mínima que s’establisca, de manera justificada i motivada en el planejament. Serà imprescindible l’establiment d’un perímetre d’almenys 500 metres d’ample al voltant de tot l’àmbit de la pedrera, amb prohibició expressa de l’ús residencial”.
2.
Els nostres habitatges estan sotmesos a explosions que tenen l’epicentre massa pròxim. Els danys continuats, més o menys visibles, sobre construccions i estructures són cada vegada majors (la pedrera ha augmentat la seua capacitat extractiva de forma extraordinàriament considerable). És inacceptable que les nostres cases puguen patir de manera continuada danys sobre la seua estructura.
3. Tenim tot el dret a viure i a respirar amb tranquil·litat, en un entorn net, sense pols, sense explosions; tenim el dret a la salut. I això no és possible en una atmosfera urbana que la pedrera ompli de pols.


Per això demanem les actuacions oportunes a l'Ajuntament de Pego i a la Conselleria de Medi Ambient per a la PARALITZACIÓ IMMEDIATA de l’activitat de la pedrera situada a les parets del poble de l’Atzúbia, en les parcel·les 454 i 458 del polígon 1 del terme municipal de Pego.