GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

1/21/2007

REQUALIFICACIÓ DE SÒL INTERESSADA

L’Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE ha dirigit un escrit al Conseller de Territori i Habitatge per denunciar el desordre urbanístic del municipi de l’Atzúbia i les decisions que l’equip de govern va prenent al ritme i segons les necessitats de l’Alcalde, les promotores i els especuladors. Gelibre exigeix la desestimació com a mesura cautelar de qualsevol projecte d’urbanització en el municipi de l’Atzúbia (3 PAI amb la construcció de 2000 xalets, dues Declaracions d’Interès Comunitari en zona no urbanitzable, grans construccions en zona rústica que han adquirit ja aparença de nucli de població, requalificacions de sòl ...). Gelibre sol·licita alhora la retirada –també cautelar- de les competències urbanístiques a l’Ajuntament i una més que necessària planificació que s’ajuste a la legislació vigent, respectuosa amb el medi, el paisatge, el PORN de la marjal Pego-Oliva, el patrimoni cultural... i que atenga les veritables necessitats de creixement del poble i no les que marquen per exemple els especuladors.

Gelibre denuncia, una altra vegada i com una prova més d’aquest desordre urbanístic contínuament apedaçat, la darrera actuació del plenari de l’Ajuntament del dia 22 de desembre passat en què es va aprovar, també amb urgències, una requalificació de sòl mitjançant una rectificació de la modificació puntual número 3 de les Normes Subsidiàries de 1981. La modificació puntual es va aprovar de forma provisional a finals del mes de gener de 2006, en plenari urgent per tal d’evitar la LUV. Com Gelibre va denunciar aquella modificació tenia grans defectes perquè anava sobre domini públic hidràulic i es feia per afavorir interessos privats. L’Ajuntament no va arribar a tramitar-la. Ara, fugint també de la LUV, s’ha tornat a aprovar (excloent l’actuació sobre domini hidràulic) per tal de continuar amb el negoci previst: la major part dels terrenys pertanyen a una constructora (que els va adquirir, curiosament, dos o tres mesos abans de l’exposició pública del projecte inicial de requalificació de sòl), i uns altres són propietat del mateix alcalde que els va adquirir en una mena de permuta arran d’una altra modificació puntual de les normes subsidiàries. Un gran embolic al servei d’interessos ben particulars.