GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

3/10/2011

LA MATRACA DE LA PEDRERA CONTINUA, SENSE LLICENCIA AMBIENTAL


Gelibre denuncia una vegada més les molèsties i el perjudici que està causant a la població de l’Atzúbia l’activitat de  la pedrera de l’Atzaïla, amb l’actitud permissiva i desconsiderada de les administracions responsables: l’Ajuntament de Pego, la Conselleria d’Indústria i la Conselleria de Medi Ambient en permetre explosions, en permetre la contaminació atmosfèrica i acústica per una activitat que es desenrotlla a una distància inferior a la legalment establerta, sense llicència ambiental i sense llicència d’activitat qualificada. I mentre hi ha l’agressió, l’Ajuntament de l’Atzúbia continua, com és habitual, sense fer absolutament res per defensar els interessos i el benestar dels seus conciutadans.

El poble de l’Atzúbia ve patint, i ho ha denunciat Gelibre reiteradament davant distints organismes, una activitat que no té llicència d’activitat qualificada ni llicència ambiental; una explotació irregular per tant que s’ha convertit en un malviure. Explosió darrere explosió, l’activitat somou els nostres habitatges i hi ha dies que des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit soportem les màquines que perforen i preparen explosions futures que inquieten, molesten i enerven la població de l’Atzúbia. Sabem que Pego té por a una forta indemnització, però què fa la Conselleria de Medi Ambient, què fa el Conseller de Medi Ambient davant les irregularitats? Per què no explica públicanment per què no actua? Per què no diuen públicament perquè no clausuren la pedrera, que és el que ha demanat GELIBRE, en compte d’intentar treure’s responsabilitats de damunt?

Ahir mateix, 8 de març, vam haver de patir des de les set del matí fins les deu de la nit el soroll insuportoble, a menys de tres-cents metres del nucli urbà, del martell que perforava la roca i preparava una altra fortíssima explosió a les parets del poble com la que hi va haver dijous passat 3 de març. Hui dimecres, a les set del matí es reanuda la matraca a menys de tres-cents metres de casa nostra. Ja n’estem més que farts: ens molesta la pedrera, les nostres cases se’n ressenten estructuralment i econòmicament (ningú compra un habitatge en el poble de l’Atzúbia quan veu la pedrera), i el turisme cada vegada més se n’assabenta del patrimoni que ens ha regalat l’Ajuntament de Pego i el Govern valencià.  Ens enerva l’actitud negligent d’unes administracions que, en compte d’eludir responsabilitats, haurien de vetlar pel benestar d’uns ciutadans agredits i abandonats.

En premsa:
"Levante"

11/28/2010

47 Explosions des de gener de 2009


Gelibre denuncia davant l’opinió pública la irresponsabilitat i l’actitud desconsiderada que estan mostrant l’Ajuntament de Pego, la Conselleria d’Indústria i la Conselleria de Medi Ambient cap als ciutadans del poble de l’Atzúbia. És intolerable que l’Alcalde de Pego i els Consellers respectius de Medi Ambient i d’Indústria callen, no miren i no facen absolutament res quan, a menys de 500 m de la població de l’Atzúbia, la Pedrera de l’Atzaïla del terme de Pego fa explosions enormes que sacsegen les nostres cases, ens omplin de pols i alteren molt negativament la nostra vida quotidiana. I en van 47 (d’explosions) des de gener de 2009

Divendres passat, 19 de novembre, com ja ve sent habitual des que l’empresa ha augmentat la seua capacitat extractiva en més d’un 500%, a les 14.51h van tornar amb una altra fortíssima explosió que es va sentir significativament en les aules de l’IES de Pego que és a 2235 m. L’Atzúbia és a escassos 300m de distància.

L’Alcalde de Pego hauria de poder imaginar els efectes que aquestes autèntiques bombes tenen sobre l’Atzúbia i els seus ciutadans, i dir públicament (i evidentment a GELIBRE) per què el seu equip de Govern tolera la realització d’una activitat que mai no ha estat objecte d’avaluació d’impacte ambiental, que no té establerta cap mesura correctora i que no disposa de llicència ambiental després d’haver quadruplicat la seua activitat, i que genera uns efectes insoportables sobre la població de l’Atzúbia. QUINS ARGUMENTS LEGALS TÉ PER NO PARALITZAR L’EXPLOTACIÓ I DEIXAR EN PAU ELS CIUTADANS DE L’ATZÚBIA: sense explosions, sense pols, sense soroll i sense vibracions?

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge també hauria de dir, igualment, per què no incoa un expedient administratiu davant de les irregularitats que sap que hi ha i no insta la clausura de l’explotació en tant que no es regularitze i es legalitze l’explotació.
En premsa:

7/19/2010

L'ATZÚBIA 15 DE JULIOL


I així va anar la cosa el 15 de juliol a les tres de la vesprada.

GELIBRE denuncia públicament, una altra vegada, la falta de consideració amb els ciutadans de l’Atzúbia que mostren les institucions implicades (Ajuntament de Pego, Conselleria de Medi Ambient i la Secció de Mines de la Conselleria d’Indústria), perquè ara ja saben –i també el Síndic de Greuges- les irregularitats de l’activitat: funcionen amb dos molins de trituració (quan només en tenen l’autorització per a un), han modificat substancialment l’activitat (UN AUGMENT DE MÉS DEL 400%), no disposen d’Autorització Ambiental Integrada (o de Llicència Ambiental), no hi ha la distància reglamentària (la primera casa del nucli urbà és a 235m), i la mateixa Conselleria de Medi Ambient reconeix, segons l'Àrea de Qualitat Ambiental de la Conselleria que analitza l'informe aportat per la mateixa empresa, QUE SE SUPEREN ELS LÍMITS MÀXIMS ESTABLERTS D’EMISSIÓ DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ quan la pedrera treballa.

GELIBRE considera que tots tres organismes, Ajuntament de Pego i les Conselleries d’Indústria i de Medi Ambient, tenen unes obligacions que no poden ni deuen deixar de complir. Tampoc no poden ni podran eludir les seues responsabilitats. En estos moments la situació dels habitants de l’Atzúbia és de la més absoluta indefensió per la passivitat de les administracions que han de vetlar i garantir la salut i el benestar dels seus ciutadans, també els de l’Atzúbia.


Podeu llegir la notícia a:

4/10/2010

LA FONT DE L'OMBRIA AMENAÇADA PER CONSTRUCCIONS IRREGULARS


Com sabem bona part dels ciutadans de l’Atzúbia, la Font de l’Ombria ha abastit d’aigua al poble de manera exclusiva primer i com un complement després de la posada en funcionament el Pou de l’Ainer. La Font és aigua bona que anava directament al dipòsit sense cap cost d’extracció, com se sol dir anava cavallera, és per tant un bé de la natura i un negoci per a l’Ajuntament. Fa uns quants anys, mitjançant subvencions públiques, es van fer les intervencions oportunes per a optimitzar aquest recurs natural.Les construccions irregulars en Sòl No Urbanitzable, unes sense llicència, altres amb llicència per a casetes agrícoles i encara unes altres amb llicència municipal però amb informe en contra de la Conselleria de Medi Ambient, han posat en perill l’aigua de l’Ombria. Negocis privats, de moment irregulars (pressumptament il·legals), poden fer inservible un recurs hídric gratuït per al municipi; i és que els luxosos casalots s’han edificat sense clavegueram i a base de foses sèptiques, amb piscines (balsas de riego en deia el constructor) que desaigüen sense mirament a sobre mateix de la Font de l’Ombria. Tot sembla indicar que, arran d’una pregunta en sessió plenaria per part del grup de l’oposició, el Govern municipal ha pres la decissió, segurament sense comprovar absolutament res, de tallar-ne la connexió. Un recurs hidric malmés que augmenta despeses i l’extracció d’aigües subterrànies. Impresentable.


4/09/2010

NOVA EXPLOSIÓ A LES PARETS DEL POBLE


El dia 8 d’abril l’Atzúbia va tornar a ser víctima de les explosions de la Pedrera situada en el terme de Pego però a les parets del nucli urbà de l’Atzúbia. Eren les 13.50h, les cases van tornar a tremolar (el negoci privat va sacsejar les estructures dels nostres habitatges) i, com que el vent bufava de nord-est, el poble es va tornar a omplir de pols. En aquelles hores el nostre Alcalde potser estaria prenent un aperitiu considerable i poc saludable, l’Alcalde de Pego seguiria la rutina dels seus afers polítics i/o professionals, els Consellers implicats, preocupats per altres coses que no cal dir, tampoc no se n’hauran assabentat de res i continuaran sense fer res. Però tots ens diran que són servidors públics!

4/05/2010

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

La Fiscalia comparteix i demana les mateixes diligencies que sol·liciten Gelibre i Acció Ecologista-AGRÓ, en la instrucció del procediment contra Klaus Dieter May i Harold Messner: el Jutjat de Primera Instancia núm. 1 de Dénia cridarà a declarar al regidor d’urbanisme actual, i d’abans, Antonio Casals Feliu; a un tal Sr. Moreno (potser un tècnic de Conselleria) de qui la defensa diu que els assegurà que un casalot de dimensions enormes seria legalitzable; i demanarà a l’Ajuntament de l’Atzúbia-Forna els informes tècnics que van permetre que, mitjançant un Decret, l’Alcalde José Gerardo Server Vicens afirmara que no constituïa nucli de població. En el mateix Decret, el sr. Alcalde concedéix llicència per silenci administratiu al referit xalet de Gerd Raupeter.

Sobre el tema: link article d'Arturo Ruiz en El País 05/04/2010

4/02/2010

L'ATZÚBIA NO VOL LA PEDRERA, I GELIBRE TAMPOC

GELIBRE ha presentat un escrit a la Conselleria de Medi Ambient en què sol·licita informació sobre les actuacions que ha fet la Conselleria en la Pedrera de l’Atzaïla del terme de Pego. Concretament com i qui ha de fer la restauració de la legalitat ambiental i paisatgística en Sòl No Urbanitzable en el terme de l’Atzúbia (l’Ajuntament de l’Atzúbia-Forna i el seu Alcalde miren cap a un altre costat com si la cosa no anara amb ells); i també la Conselleria haurà d’informar GELIBRE de les conclusions de la Policia autonómica i de les inspeccions ambientals; i haurà de fer complir la legalitat vigent, o és que dóna per bona l’actuació de l’Ajuntament de Pego?

L’Administració ha reconegut els fets que vam denunciar inicialment sobre l’activitat extractiva en SNU, ara n’haurà d’exigir i seguir la restauració de la legalitat urbanística. Però és que l’explotació és a menys de 500 m del casc urbà, i això no s’ajusta a la legalitat vigent: il·legalitzaran el poble de l’Atzúbia? O els seus ciutadans? Per què permeten que es continue l’explotació amb una llicència concedida per l’Ajuntament de Pego sense Autorització Ambiental Integrada? Per què permeten dos molins de trituració si només tenen Autorització per a un sol molí que data de 1963?

Foto: el municipi ja suporta 1200 000m2 de zona extractiva. Una de les quatre pedreres que hi ha a Forna.

Etiquetes de comentaris: