GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

4/05/2010

CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

La Fiscalia comparteix i demana les mateixes diligencies que sol·liciten Gelibre i Acció Ecologista-AGRÓ, en la instrucció del procediment contra Klaus Dieter May i Harold Messner: el Jutjat de Primera Instancia núm. 1 de Dénia cridarà a declarar al regidor d’urbanisme actual, i d’abans, Antonio Casals Feliu; a un tal Sr. Moreno (potser un tècnic de Conselleria) de qui la defensa diu que els assegurà que un casalot de dimensions enormes seria legalitzable; i demanarà a l’Ajuntament de l’Atzúbia-Forna els informes tècnics que van permetre que, mitjançant un Decret, l’Alcalde José Gerardo Server Vicens afirmara que no constituïa nucli de població. En el mateix Decret, el sr. Alcalde concedéix llicència per silenci administratiu al referit xalet de Gerd Raupeter.

Sobre el tema: link article d'Arturo Ruiz en El País 05/04/2010