GELIBRE

Ass.per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia

7/19/2010

L'ATZÚBIA 15 DE JULIOL


I així va anar la cosa el 15 de juliol a les tres de la vesprada.

GELIBRE denuncia públicament, una altra vegada, la falta de consideració amb els ciutadans de l’Atzúbia que mostren les institucions implicades (Ajuntament de Pego, Conselleria de Medi Ambient i la Secció de Mines de la Conselleria d’Indústria), perquè ara ja saben –i també el Síndic de Greuges- les irregularitats de l’activitat: funcionen amb dos molins de trituració (quan només en tenen l’autorització per a un), han modificat substancialment l’activitat (UN AUGMENT DE MÉS DEL 400%), no disposen d’Autorització Ambiental Integrada (o de Llicència Ambiental), no hi ha la distància reglamentària (la primera casa del nucli urbà és a 235m), i la mateixa Conselleria de Medi Ambient reconeix, segons l'Àrea de Qualitat Ambiental de la Conselleria que analitza l'informe aportat per la mateixa empresa, QUE SE SUPEREN ELS LÍMITS MÀXIMS ESTABLERTS D’EMISSIÓ DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ quan la pedrera treballa.

GELIBRE considera que tots tres organismes, Ajuntament de Pego i les Conselleries d’Indústria i de Medi Ambient, tenen unes obligacions que no poden ni deuen deixar de complir. Tampoc no poden ni podran eludir les seues responsabilitats. En estos moments la situació dels habitants de l’Atzúbia és de la més absoluta indefensió per la passivitat de les administracions que han de vetlar i garantir la salut i el benestar dels seus ciutadans, també els de l’Atzúbia.


Podeu llegir la notícia a: